Om Argaladei

Argaladei är en förening för natur- och friluftsintresserade som vill verka för ett resursbevarande samhälle. Inom Argaladei ordnar vi aktiviteter som t.ex. sommarläger, hantverksträffar och paddelfärder. Alla medlemmar kan ordna och bjuda in till aktiviteter.

Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande; Mats Ericsson

Kassör; Catharina Lindberg

Sekreterare; Annika Waldén

Ordinarie ledamöter; Mimmi Persson och David Egholt

Suppleanter; Karin Waldén Egholt, Maria Kärnbo och Amalia Waldén. 

Revisorer; Tommy Ripmarken och Klas Sandell (nyval) samt revisorssuppleant Diana Nikjung. 

Valberedning; Roger Felix, Håkan Johansson och Jan Myhlback.

Vår Filosofi

Argaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv, kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade. Föreningen verkar för sin målsättning bl.a. genom att driva ett nätverk på internet, där också icke-medlemmar kan ansluta sig. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Bengt Åke Lundgrens sida om Argaladeis historia.
https://www.bengtakelundgren.com/argaladeihistory

Argaladeis Stadgar