Årsmöte 2024

Kallelse till digitalt årsmöte kl.10.00, 28 april 2024
Förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Anmälan till årsmötet senast 25 april. Årsmöteshandlingar finns att tillgå senast 6 april
(3 veckor före årsmötet). För att ta del av dem, maila till argaladei.nu@gmail.com