Tidningen Väglöst

Tidningen väglöst utgavs under perioden 2013-2020 och en prenumeration på Väglöst har tidigare ingått i medlemsskapet i Argaladei.

”Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv. Tidningens mål är att inspirera till ett friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld. Vi vill lyfta fram det fantastiska med den allt mer sällsynta långfärden och det viktiga i att kunna leva ett rikt liv med enkla medel. Vår förhoppning är också att skapa nätverk mellan personer som tillsammans vill ge sig ut på färd mot en bättre värld.”

Se mera på www.vaglost.wordpress.com där också ett antal av numren finns publicerade att läsa.

Tidningen gjordes i samma anda som den tidigare tidskriften Argaladei — Friluftsliv en livsstil.