Bli medlem

  • 100 kr per person, för medlemskap i Argaladei för år 2023. Medlemsavgiften ska betalas från och med det år man fyller 19 år.
  • Skriv namn, adress och mailadress!
  • Sätt in avgiften på Plusgirokonto 32 29 58-0
  • Om inte informationen ryms i samband med betalningen, så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: catharina_lindberg@hotmail.com
  • 100 kr kan vara mycket pengar av olika orsaker. Hör av dig till argaladei.nu@gmail.com om du vill vara medlem men inte har råd med avgiften.
  • Frågor: Har du frågor om betalningen kan du kontakta vår kassör catharina_lindberg@hotmail.com.